La bioconstrucció és la construcció que promou la vida. Treballa amb materials naturals i propers per a crear espais saludables. És una manera de construir, però pot ser molt més, pot ser una forma de viure de manera coherent amb la naturalesa, una presa de consciència del nostre entorn i una actitud de respecte cap

Read more