cx1200x500b
Reforma
Terra pintat amb calç tintada
2014
Sanejament d'humitats i reparació aïllaments

Obra consistent en neteja de parets i eliminació d’humitats, tractades amb morter de calç, argila natural i deixant algunes paret en pedra vista.

També aillem murs i sostres amb fibres de llana i fusta.

Amb aquestes dues intervencions es millora l’habitabilitat de la vivenda i el seu rendiment energètic.

Una intervenció singular

En una sala que s’ha de fer terra nou, aprofitem per fer un dibuix amb calç de colors, que a més tractem amb oli per garantir la seva resistència i durabilitat.