montferri1200x500
Ús de materials locals

Espai annex a una vivenda, amb fusteria a sostre i altell, paret mitgera de pedra natural i les altres revestides d’argila, tractament que proporciona bon aïllament i transpiració.

L’argila que es va utilitzar es va extreure del terra de la mateixa finca.