Volta catalana

La volta catalana actualment gairebé ja no es construeix, degut a la seva laboriositat i delicadesa, que requereix habilitats artesanes que avui dia escassegen.

Quer Bioconstrucció va construir aquesta cúpula al Pont d’Armentera, per decorar l’accés a un pati, i a més de la solució estructural va proposar decorar-la, amb calç tintada, inspirant-se en una bassa contigua que hi reflexava els rajos solars.