Jardí sonor

Projecte consistent en la construcció d’un circuït d’aigües amb basses i canalitzacions per crear ambient sonor.

Cada salt té una alçada, i l’aigua, en caure, emet diferents nivells i tons sonors.

Materials

Les basses i les canalitzacions estan fetes amb maons i estan segellades amb morter de calç barrejat amb fibres i olis vegetals.